Pozvánka na konferenci "„INOVATIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S VODOU V KRAJINĚ Z POHLEDU ZEMĚDĚLCŮ A SAMOSPRÁV“"

Ministerstvo zemědělství, Sdružení místních samospráv a Observatoř venkova, z.s. si Vás dovolují v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pozvat na konferenci:
„„INOVATIVNÍ NAKLÁDÁNÍ S VODOU V KRAJINĚ Z POHLEDU ZEMĚDĚLCŮ A SAMOSPRÁV““

Ve Zlíně proběhla konference "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií"

Dne 7. června 2016 se konala ve Zlíně jednodenní konference na téma „Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií“, jejímž pořadatelem byla Observatoř venkova, z. s. Akce byla finančně podpořena v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020.
Cílem konference bylo informovat cílovou skupinu o možných inovacích na venkově, představit příklady dobré praxe a také účastníky seznámit s možnostmi podpory z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Pozvánka na konferenci "Venkov jako prostor pro šíření inovací a inovačních technologií"

Ministerstvo zemědělství, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Observatoř venkova, z.s. si Vás dovolují v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pozvat na konferenci:
„VENKOV JAKO PROSTOR PRO ŠÍŘENÍ INOVACÍ A INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“
která proběhne 7. 6. 2016 v Hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně.

LeaderFEST

Ve dnech 17. - 19.6. 2015 probíhal v Náchodě LeaderFEST, kde Observatoř venkova působila jako garant a značným dílem se podílela na závěrech konference.