Inovace

ObrázekChceme podporovat šíření inovací na českém venkově. Zaměřujeme se na technické a sociální inovace 5. a vyššího řádu.

Používáme základní dělení na:

  1. technické inovace: vytvářejí nové produkty, postupy a významné technické změny v produktech a postupech
  2. netechnické inovace: zahrnují organizační, podnikatelské, sociální a ekologické inovace (ty vytvářejí pozitivní přínos pro životní prostředí) a z nich především
    • sociální inovace: zaměřené na inovace pracovních podmínek, kvalifikace pracovní síly, pracovních vztahů, forem odměňování, kultury pracovního prostředí a morálního klimatu

Inovace mají své stupně – inovační řády.

Inovativní projekty

Active Development Investments, a.s.
BRACE s. r. o.
egenesis spol. s r. o.
SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.