Vzdělávání, věda a výzkum

ObrázekZaměřujeme se na vzdělávání občanů venkova, venkovských firem a institucí šířením inovativních vzdělávacích produktů.

Další naší ambicí je přispět k regionálnímu rozvoji v ČR podporou a propagací metody podpory endogenního kapitálu v rurálních regionech. Jedním z funkčních nástrojů této metody používaných v ESIF je stávající CLLD. Pro tyto účely bude spolupracovat na konkrétních výzkumných a pedagogických projektech společně s akademickou obcí a vědeckými týmy VŠ zabývajících se v českém a evropském rozměru regionálními rozvojovými teoriemi.

Pro splnění těchto cílů vytvořila Observatoř venkova jako rozhodující a koordinační orgán „Radu pro vzdělávání a inovace na venkově“.

Vzdělávací projekty

egenesis spol. s r. o.