Partneři

Vytváříme a koordinujeme síť partnerů působících v příslušných regionech po celé České republice. Partneři náležející do sítě partnerů jsou osoby s jedinečnou znalostí svého místně určeného regionu a jeho potřeb včetně subjektů v daném regionu působících. Partneři ve spolupráci s Observatoří venkova vykonávají činnost za účelem rozvoje venkova a zejména jejich prostřednictvím představujeme inovátory a inovativní projekty, tj. produkty, které naplňují definici inovace a mohly by tak přispět k naplnění našich cílů.
Obrázek