Inovační řády

Řád inovace Označení Co se zachovává Co se mění Příklad
-1 Degenerace Nic Úbytek vlastností Opotřebení
0 Regenerace Objekt Obnova vlastností Údržba, opravy
RACIONALIZACE
1 Změna kvanta Všechny vlastnosti Četnost faktorů Další pracovní síly
2 Intenzita Kvality a propojení Rychlost operací Zvýšený posun pásu
3 Reorganizace Kvalitativní vlastnosti Dělba činností Přesuny operací
4 Kvalitativní adaptace Kvalita pro uživatele Vazba na jiné faktory Technologická konstrukce
KVALITATIVNÍ INOVACE
5 Varianta Konstrukční řešení Dílčí kvalita Rychlejší stroj
6 Generace Konstrukční koncepce Konstrukční řešení Stroj s elektronikou
7 Druh Princip technologie Konstrukční koncepce Tryskový stav
8 Rod Příslušnost ke kmeni Princip technologie Netkaná textilie
TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE
9 Kmen Nic Přístup k přírodě Genová manipulace

Existuje i mnoho dalších typů dělení inovací. Česká republika má „Národní inovační strategii ČR 2012-2020“, schválenou usnesením vlády ČR č. 714/2011 (http://www.evropskyvyzkum.cz/cs/cr-a-era/strategicke-koncepcni-a-analyti...).