SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.

Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. se zabývá projekcí, výstavbou, provozováním a servisem různých druhů telekomunikačních i jiných typů sítí a vývojem a realizací nadstavbových systémů a aplikací pro tyto sítě. V jejich nabídce naleznete ucelenou řadu vlastních produktů určených jak pro obce, města a regiony, tak pro firmy i veřejnost. Nabízí komplexní služby zahrnující např. také zpracování případových studií, vývoj hardwarových zařízení a softwarových aplikací dle individuálních požadavků zákazníků.

Nosnými produkty firmy jsou provozování a servis televizních kabelových rozvodů (TKR), včetně např. internetu po TKR a tzv. infokanálů, a budování a servis obecních rozhlasů všech typů a jejich "nadstavby" - Informačního výstražného a varovacího systému (IVVS), který je schválen MV ČR - GŘ HZS ČR jako tzv. koncový prvek Jednotného systému varování a vyrozumění ČR. Mezi další významné produkty patří rekonstrukce společných televizních antén (STA), výstavba fotovoltaických elektráren (FVE), telemetrických sítí a systémů pro optimalizaci spotřeby energií, včetně např. úsporného (LED) veřejného osvětlení, a další slaboproudé instalace. V roce 2010 společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. vyvinula unikátní řešení, které umožňuje prokazatelně, efektivně a ekonomicky čistit odpadní vody v malých obcích. Toto řešení spočívá v nasazení tzv. decentralizovaného způsobu čištění odpadních vod, tedy instalaci malých (domovních), příp. skupinových, čistíren odpadních vod (ČOV), které jsou osazeny příslušnou telemetrií a doplněny dálkovým dohledem.