Školení společnosti SATTURN HOLEŠOV

Dne 5.3.2015 proběhlo školení partnerů poskytnuté inovátorem společností SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. a naši partneři byli rovněž seznámeni s dotačními možnostmi.