Active Development Investments, a.s.

je mateřskou akciovou společností vlastnící řadu účelových developerských společností, které nezávisle na sobě realizují developerské projekty různé svým objemem a charakterem a to počínaje vyhledáním vhodné příležitosti, přípravy projektu, vyhledáním vhodného způsobu financování, realizací a konče prodejem uživateli, klientovi.

Aktivní Developerská Investiční činnost - aktivní přístup ve všech aspektech, což může být charakterizováno ať už výběrem nejnovějších technologií – například solární technologie pro zvýšení energetické soběstačnosti projektu, navržení nového úspornějšího systému vytápění pomocí kogenerační jednotky, navržení a instalace LED osvětlení do celého objektu atd.

V poslední době se skupina zabývá krom úsporných technologií také aktivní ekologickou technologií Plastoi, která má opravdový potenciál v oblasti recyklace plastů a nebezpečných odpadů.

Více na stránkách http://www.adinvest.cz.